Picture
Picture

Vi var med i smak´s stickprovs kontroll av potatis         nr: 259

                                 

KLICKA HÄR FÖR BILDER PÅ ODLING SKÖRD OCH MASKINER

Potatis har odlats för avsalu på gården lång tid, för att under 60 talet inriktas på direkt försäljning till butik i 3 kgs påse, vilket  gällde till 2007.

Så länge jag kan minnas ( sen 60 talet) har det varit sparsamt med konstgödsel ,och besprutning gjordes sällan och endast mot bladmögel.

På 70 talet upphörde vi att spruta helt, och 1987 blev vi med i  KRAV .(nr: 870013 ).

Varje år odlade jag ungefär 26 ha potatis 45 ha havre,eller korn,och 50 ha gröngödslingsvallar

Jag fick ta till många olika specialmaskiner,odlingsknep och förebyggande åtgärder i min odling, allt för att kunna spela med på naturens villkor och inte arbeta mot den.

En viktig del i odlingen är att ta del av andra odlares erfarenheter, Det gör jag mest på träffar som vi har med vår förening EKOLOGISKA LANTBRUKARNA I VÄRMLAND. Där jag har varit ordförande i många år

Här följer en beskrivning hur det brukar gå till i Kortlanda:

Växtföljden i potatis är :

År 1: Potatis,         i huvudsak sorterna Matilda , Sava. Man börjar med förgroning av utsädet i slutet av mars.

Det är ett tidsödande och manuellt jobb att lägga upp 50ton i backar om 10 kg

De staplas upp på pallar, lysrör hängs upp och får stå där i 10 gradig fuktig luft inomhus med full belysning i ca: 6 veckor.

Då utvecklas små korta gröna tåliga groddar som ger en snabb start när de kommer i jorden.

I början av Maj medan sättarna fortfarande gror förbereds jorden för sättning, då körs det med det Nyaste inom ogräsbekämpning nämligen en "Kvickupp" kultivator. den lägger upp allt rotmatreal på ytan så kvickrot och tistel dör av uttorkning. Efter 1 vecka körs Kvickuppen igen men nu till fullt djup ca:25 cm , det blir bara 2 överfarter allt för att minska jordpackning.

Sättningen sker med en 4 radig maskin med tillhörande hembyggd  tiltvälter, vilken trycker till runt knölen ,minskar luftmängden runt grodden och därmed förutsättningarna för skorv.

En vecka efter sättning harvas alla potatis fält med en 8 radig Einböck  tätpinnad långfinger harv, vilket utgör en ogräsbekämpning och sättpotatisen får närmare till ytan ,blir varmare, och växer fortare.

Sen under sommaren blir det mer ogräsbekämpning i form av upprepad körning nästan varje vecka med Einböck rullkupare+ tillsatsskär som får justeras eftersom plantorna växer,

Även vattenbehovet måste tryggas och som regel måste bevattning ske varje år.

När augusti och rötmånaden närmas är man ständigt på vakt för att upptäcka var eventuell bladmögel kan ha börjat, Förhoppningsvis har potatisen blivit tillräckligt stor och utväxt när man till slut får konstatera att det är dags att slå av blasten .

När det är gjort måste all grön blast ha hunnit vissna och helst blivit utsatt för en frostnatt, innan upptagning kan börja, det brukar dröja 14 dagar så skördearbetet kommer oftast igång en vecka in i september.

Upptagningen är en stressig men trivsam tid då övrig familj och vänner engageras för att under en intensiv period lagra in skörden under gynnsamma väderförhållande och utan maskinproblem.

Maskinkedjan utgörs av,2 radig traktorbogserad Wûllmaus 2733 maskin med uppsamlingstank som rymmer 4500 kg , den töms direkt i 700 kgs lådor som står på nån av de 3 lågbyggda trailer ekipage som fraktar hem dem till lagret på Hagen i Kortlanda.

Denna upptagnings kedja tycker jag har minimerat antalet omtömningar av potatisen och därmed risken för hanterings skador.

År 2 Vårsäd :    Havre eller korn som i samband med ogräsharvning sås in med klöver och gräs blandning. En ny ordning kommer att införas från och med 2004 och då sås spannmål i renbestånd, för att även på hösten kunna bekämpa ogräs med Kvick Upp.

År 3 Gröngödsling : Fjolårets insådd av klöver och gräs växer till sig och klipps 2 3 gånger under sommaren, kvävefixering från luften och jordens mineralisering ,detta utgör den huvudsakliga näringstillförseln, sent på hösten sprids som komplement och utjämning av näringssvackor en begränsad mängd stallgödsel på vissa näringsfattiga delar av arealen,

År 4  Ytterligare ett år med gröngödsling

Detta är det enda extra tillskott av näring utifrån ,men har ett värdefullt innehåll av mikroorganismer och mineraler.

          

.