ELSCHEMA  KLICKA HÄR

FELSÖKNING

Den elektroniska lyften på modell 2 är förenad med vissa osäkerhetsmoment, som ofta grundar sig på orenhet i olja, luft i systemet ,kabelbrott, spänningsfel till dosa.

Manöverdosa finns i 2 versioner

P2 : för potentiometer till drag kraft kontroll, ofta ombyggd för induktiv givare med en anpassningsmodul monterad på kabeln vid stolen.

P3 : Med inbyggda motstånd för induktiv dragkraftsgivare, driftkontroll och flytlägesindikatordioder.

OBS denna skillnad gör att man ej kan prova P2 dosan på en traktor med P3 kablar utan att montera dessa motstånd på rätt plats först.

Följande störningar har inträffat:

          *.ingen reaktion trots spänning (helt död)

    *.ena lyftarmen går itopp eller botten läge

    *.båda lyftarmarna går i topp och pressar

    *.börjar gunga i upplyft läge.

För det första vill jag rekommendera att sätta en lättåtkomlig strömbrytare på matarledningen till spänningsstabilisatorn, för att avlasta hela elektroniksystemet när det ej används, (det verkar som om pilotdelarna har sin begränsade livstid).

NY spännings stabilisator finns hos ELFA

beställningsnummer : 69-626-25 

KOSTAR CA: 1400 .- + MOMS  o frakt

ELFA TEL : 020 758000

Av egen erfarenhet har det oftast varit pilotdelen på Danfoss PVG ventil som krånglat, magnetspolen lägger av helt eller blir svag.

Trots silar kan skit leta sig in i de små kanaler som finns där och ventilen kärvar.

En grundkontroll vid problem är om du har senare version av ventil: se på pilotdelens indikatorlampa om den visar rött sken, på orginalversion är snabbaste sättet att byta plats med de 2 pilotdelarna för att se om felet flyttas till andra sidan., det kan även vara nödvändigt på nyare version om lampan är trasig eller som dubbel koll.

Gör ordentligt rent runt ventil innan den demonteras!

Kontrollera att kablar är hela där de går runt nåt hörn även inne i hytt.              Gör helst en kontroll genom att "summra" alla trådar .

Har du manöverdosa på armstödet ? rekommenderas att den flyttas till hyttstolpen för att eliminera risken för kabelbrott.

Om lyften är död kolla att du har 12 volt stabil ström från spänningsstab. under instrumentkåpan. Och att enheten är bra jordad.  det sitter en säkring i ena änden som avsäkrar elektronik strömmen, den andra utgången är till flytläges ventilen och är ej avsäkrad.

För en tillfällig kontroll kan spänningsstabben förbikopplas.

MODELL P2

MODELL P3

Picture

Modell  P4  2001

En enhet  kommer att finnas till salu för självkostnads pris. XXXX kr

p4-dosa.JPG (43102 byte) Nytillverkad styrdosa , bättre konstruerad ,potentiometrar med större driftsäkerhet , brytare i damm och fukttät utförande och inbyggd anpassningsmodul.

Har du flödesreglage på hyttstolpen, kan den kopplas förbi .det har hänt att fel uppstått i dosan men lyften fungerar ändå, om man kopplar om trådarna.

Nackdelen är att just flödeskontrollen kan behövas för att undvika gungning i lyften vid hög belastning och oljan är varm.

Då kan man mekaniskt skruva på PVG ventilens slaglängd ställskruvar

Själva lyftkolvarna har jag aldrig haft problem med, men de kan kollas med ett mätinstrument, vid en viss slaglängd ska bägge kolvarna ha ett liknande värde, mätt på kolvens plint.

Ett annat fel härrörde till Hydraulpumen, Tätningen i den havererade och hydraulolja passerade fritt in i motorn. Lyften slutade så småningom att fungera och motorn kastade ur sig olja. Efter andra pumphaveriet monterades en större modell, och det tycks hålla bättre samt lyften fick ett snabbare flöde.

Själva dosan har jag aldrig haft fel orsak i, ej heller flytlägesventil el, huvudventilerna

Ta gärna kontakt med mig om du vill dela med dig av felsökning och lösningar.

BROMSAR

De har givit en del ägare problem med olja på golvet.

Felet består i en spräckt plast hylsa eller vrängd packbox i bromsförstärkaren (typ ATE) som kommer av för högt servotryck till enheten .

Detta uppstår när man råkar ha fullt rattutslag i kombination med att ett yttre hydrauluttag körs med fullt mottryck och du trampar på bromsen. Vissa exemplar har laddventilen till servotrycket utbytt mot en gas accum.klocka och bör ej få problem  om trycket inte ställs för högt ( ej över 18 bar) och packboxen i plasthylsorna byts till en kraftigare, eller som jag gjorde: monterade en bricka bakom p-boxen så att den ej kan vränga sig

VARMGÅNG

Har berott på slirande kilrep. Speciellt när AC används. Anliggningssträckan är ej tillräcklig på vattenpumpsdrevet, och sträckning av repen till önskad grad orsakar slitage av rep med upprepade brott som följd.

Lösning: Montera nya kortare  remmar runt svänghjul och vattenpump med separat sträckhjul, Därefter en rem från vattenpump till ACpump , sen en rem från AC till generator.

Som följd måste generatorns läge flyttas axiellt nån cm och ett kylarstag göras om. men sen är problemet löst.

Picture

ADRESS :  KORTLANDA POTATIS   67392 CHA