Mitsubishi

  mycket rost blir det på 13 år, här rentvättat och under torkning

Det blir en stor mängd delar som ska demonteras vid en KROM behandling

Nu väntar en rostbehandling , torkning , hålrumsbehandling, och slitskydd.

  

Nu är Mitsubishi Pajeron Behandlad och tål det Värmländska Vägklimatet.