Jeep

Commander

Går inte fri från corrosion

men åtgärder finns att ta till